مورد تائید سازمان آتش نشانی های سراسر ایران 041-33105001-3
ما را دنبال کنید

ال
041-33105001
تبریز، شهرک قاسم سلیمانی

Map Data Map data ©2021
Map data ©2021
Map Data
Map data ©2021


هر نوع سوالی در رابطه با شرکت و یا خدمات ما دارید، تماس بگیرید.

شرکت آشکارسازان ایرانیان
Iran، تبریز، شهرک صنعتی شهید قاسم سلیمانی، فلکه دوم، 18 متری دوم، جنب کارخانه سپیداک، 18 متری اول، ،
04133105001
نقشه های گوگل