مورد تائید سازمان آتش نشانی های سراسر ایران 041-33105001-3          041-5975
ما را دنبال کنید

برای دریافت کلیک کنید


                     

برای دریافت کلیک کنید


                     

برای دریافت کلیک کنید


                     

کاتالوگ دتکتور دودی

جهت مشاهده مشخصات دتکتور دودی  
اعلام حریق تسلا کلیک کنید.


مشاهده کاتالوگ

کاتالوگ دتکتور حرارتی

جهت مشاهده مشخصات دتکتور حرارتی  
اعلام حریق تسلا کلیک کنید.


مشاهده کاتالوگ  

کاتالوگ دتکتور گازی

جهت مشاهده مشخصات دتکتور گازی  
اعلام حریق تسلا کلیک کنید.


مشاهده کاتالوگ 

کاتالوگ شستی اعلام حریق

جهت مشاهده مشخصات شستی 
اعلام حریق تسلا کلیک کنید.


 مشاهده کاتالوگ 

کاتالوگ آژیر فلاشر

جهت مشاهده مشخصات آژیر فلاشر
اعلام حریق تسلا کلیک کنید.


 مشاهده کاتالوگ 

کاتالوگ کنترل پنل اعلام حریق

جهت مشاهده مشخصات کنترل پنل
اعلام حریق تسلا کلیک کنید.


 مشاهده کاتالوگ 

کاتالوگ تلفن کننده

جهت مشاهده مشخصات تلفن کننده
اعلام حریق تسلا کلیک کنید.


 مشاهده کاتالوگ 

کاتالوگ چراغ ریموت

جهت مشاهده مشخصات چراغ ریموت
اعلام حریق تسلا کلیک کنید.


 مشاهده کاتالوگ 

دریافت کاتالوگ تمام محصولات!

رضایت مشتریان و ارائه خدمات مناسب و مقرون به صرفه خود یکی از سرمایه های بزرگ تسلا میباشد. در صورتیکه میخواهید به صورت یکجا کاتالوگ محصولات متعارف اعلام حریق تسلا را مشاهده کنید، بر روی لینک مربوطه کلیک کنید.