مورد تائید سازمان آتش نشانی های استان تهران و اصفهان      3- 33105001-041              

تسلا تولیدکننده سیستم های جامع اعلام حریق

اولین برند مجهز به آزمایشگاه همکار اداره استاندارد با تکنولوژی روز دنیا

استانداردهای سیستم های اعلام حریق تسلا