مورد تائید سازمان آتش نشانی های سراسر ایران 041-33105001-3          041-5975
ما را دنبال کنید

برای دریافت کلیک کنید


                     

برای دریافت کلیک کنید


                     

برای دریافت کلیک کنید


                     

Click to see the specifications of the smoke detector

جهت مشاهده مشخصات دتکتور دودی  
اعلام حریق تسلا کلیک کنید.


مشاهده کاتالوگ

Click to see the specifications of the Heat detector

جهت مشاهده مشخصات دتکتور حرارتی  
اعلام حریق تسلا کلیک کنید.


مشاهده کاتالوگ  

Click to see the specifications of the gas detector

جهت مشاهده مشخصات دتکتور گازی  
اعلام حریق تسلا کلیک کنید.


مشاهده کاتالوگ 

Click to see the specifications of the manual call point

جهت مشاهده مشخصات شستی 
اعلام حریق تسلا کلیک کنید.


 مشاهده کاتالوگ 

Click to see the specifications of the  control panel

جهت مشاهده مشخصات آژیر فلاشر
اعلام حریق تسلا کلیک کنید.


 مشاهده کاتالوگ 

Click to see the specifications of the  sounder beacon

جهت مشاهده مشخصات کنترل پنل
اعلام حریق تسلا کلیک کنید.


 مشاهده کاتالوگ 

کاتالوگ تلفن کننده

جهت مشاهده مشخصات تلفن کننده
اعلام حریق تسلا کلیک کنید.


 مشاهده کاتالوگ 

کاتالوگ چراغ ریموت

جهت مشاهده مشخصات چراغ ریموت
اعلام حریق تسلا کلیک کنید.


 مشاهده کاتالوگ 

دریافت کاتالوگ تمام محصولات!

رضایت مشتریان و ارائه خدمات مناسب و مقرون به صرفه خود یکی از سرمایه های بزرگ تسلا میباشد. در صورتیکه میخواهید به صورت یکجا کاتالوگ محصولات متعارف اعلام حریق تسلا را مشاهده کنید، بر روی لینک مربوطه کلیک کنید.