مورد تائید سازمان آتش نشانی های سراسر ایران 041-33105001-3          041-5975
ما را دنبال کنید

تسلا تولیدکننده سیستم های جامع اعلام حریق

The first brand equipped with a partner laboratory of the Office of Standards with the latest technology in the world

استانداردهای سیستم های اعلام حریق تسلا