مورد تائید سازمان آتش نشانی های سراسر ایران 041-33105001-3          041-5975
ما را دنبال کنید

کانال گفتگوی آنلاین TESLA

آمار

صورت شاد

0.0 %

چهره بی طرف

0.0 %

چهره غمگین

100.0 %

این 2 بازخوردهای اخیر

TESLA / 188 TESLA FIRE DETECTION SYSTEMS / 140

گروه

آشکارسازان ایرانیان
آشکارسازان ایرانیان
عالی 0.0%
تایید 0.0%
بد 100.0%